LÒ XO CHỐNG RUNG LOẠI HỞ SMA

  • Là loại lò xo chống rung loại hở có hiệu xuất cao
  • Tối ưu chiều cao và đường kính làm việc để ổn định được phải, trái, trên và dưới