Hiển thị tất cả 3 kết quả

• Lưu Lượng: 0.4 - 240m3/h • Cột áp: 305m •Điện áp: 220V/380V

• Lưu lượng:1.2-27m3/h • Cột áp:11.4-28m • Nhiệt độ chất lỏng: -10℃+85℃

  • Lưu lượng tối đa: 200m3/h
  • Cột áp cực đại: 70m
  • Nhiệt độ chất lỏng: 100℃