LÒ XO CHỐNG RUNG LOẠI KÍN VHS

  • Là loại lò xo chống rung loại kín có vỏ bao cho phép ngăn chặn rung động từ mọi hướng.
  • Miếng Neoprene được bổ sung thêm vào thiết bị nên cách ly được các truyền dẫn của các tác động bất thường.