THIẾT BỊ TREO NEOPRENE VNH

  •  Thiết bị có hiệu suất cách ly độ ồn và rung động tốt qua tường.
  •  VNH có hiệu suất làm việc cao phù hợp với các thiết bị làm việc nhỏ với tốc độ 800 rpm và dải độ lệch từ 2 – 18 mm.