LÒ XO CHỐNG RUNG LOẠI KÍN SMB

  •  Là loại lò xo chống rung có vỏ bao quanh nên có thể ngăn chặn được các rung động từ mọi hướng.
  •  Neoprene Pad được gắn kèm cho phép cách ly được các ảnh hưởng bên ngoài.