LÒ XO CHỐNG RUNG GIỚI HẠN GLSM

  • Là loại lò xo chống rung giới hạn được dùng khi trọng lượng hoạt động của thiết bị tăng lên và khác với trọng lượng dừng.
  • Có thể điều chỉnh tối ưu mức độ chiều cao.