NHÀ MÁY MEKTEC HƯNG YÊN – PHASE IV

Cung cấp và bàn giao bơm Chiller cho nhà máy Mektec Hưng Yên – Phase IV

Z3853455045323 7b6da47c19cc47e695897d39262d4ff7

Z3853454973335 Fb47b176b8f9136fa4df2b405e4a2654

Z3853454997629 17c962889a2eea5d948ec6de5e6b11ea

Z3853455033007 774a72eefd6459c297ebb8b0b4cf5e74

Z3853454967522 Ec95b9bb52acd520f13cff62f508e22f