BƠM EBARA CDA

  • Thân bơm bằng gang đúc.
  • Phớt cơ khí bằng carbon/gốm/NBR.
  • Cánh bơm:
Danh mục: