BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA DS

Đặc điểm:

  • Cánh semi-open hiệu suất cao
  • Có lọc chắn rác
Danh mục: