BƠM TỰ MỒI EBARA SQPB

ĐẶC TÍNH

  • Tự động mồi nước, cách vận hành đã được đơn giản hóa.
  • bảo dưỡng đơn giản nhờ phớt cơ khí.
Danh mục: