BƠM TRỤC NGANG ĐƠN TẦNG CÁNH CÁNH LỚN CNP ZS

  • Lưu lượng tối đa: 200m3/h
  • Cột áp cực đại: 70m
  • Nhiệt độ chất lỏng: 100℃
Danh mục: