BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐƠN TẦNG CNP – MS

• Lưu lượng:1.2-27m3/h

• Cột áp:11.4-28m

• Nhiệt độ chất lỏng: -10℃+85℃

Danh mục: