XÍ NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 – CTY CP KD NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Bàn giao bơm 300×200 CNHA 5 110 cho nhà máy.

Z3630156227907 25943ff2e7fd8ba7a43b5be982f4b685

Z3630156227989 E14775e0b59c7123c7b347ff2ec35c8c