Máy bơm cánh cắt APP model DSK

  • Nhiệt độ chất lỏng: 0 – 40 độ C
  • Dải Hp: 1 – 10
  • Tốc độ định mức: 2900 rpm
  • Mức bảo vệ: IP68
Danh mục: