Bơm chìm hố móng, bùn đặc APP – model DSP/DSPK

  • Cánh bơm và bệ được làm bằng chất liệu cứng FCD45
  • Bảo vệ động lớp H (180 độ C)
  • Cánh cắt được làm bằng thép Tungsten
Danh mục: