BƠM ĐỊNH LƯỢNG OBL

Các dòng sản phẩm bơm định lượng OBL

– Máy bơm định lượng màng đầu nhựa PP

– Máy bơm định lượng màng đầu inox A

– Bơm định lượng màng Q = 1000 – 1500 l/h (Series M1500)

– Máy bơm định lượng màng có bộ điều chỉnh lưu lượng tự động M PRO

Danh mục: