BƠM ĐỊNH LƯỢNG SEKO TPG-803

  • Khoảng điểu chỉnh lưu lượng rộng, 4-100%.
  • Đầu bơm nhựa PVDF,màng bơm PVDF
  • Lưu lượng lớn nhất: 55 l/h  –  Áp suất cao nhất: 0.35 kg/cm2.
Danh mục: