NHÀ MÁY XI MĂNG THÀNH THẮNG

Bàn giao bơm cho nhà máy xi măng Thành Thắng

Z2948605953312 8358f938ba6005637a23049392b5b180

Z2948605012545 12b49d21f8cf308662f9fe34b98cb7f5Z2948605339885 643113c94b8e48969320b9ee540668b9