CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ – VINACOMIN

Cung cấp máy bơm cấp nước cho hệ thống phu sương dập bụi do VMIC sản xuất để phục vụ công ty than Cửa Ông và Hà Tu

Tkv 1 AujbZ2948613513879 767fe8611ea752c520e50089cc3cc7e4