BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX

Trục đứng Pentax được thiết kế chuyên dụng để hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm nước, dẫn nước, ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, nông nghiệp, hệ thống điều áp, tạo áp, hệ thống tuần hoàn nước,…

Danh mục: