BƠM HÓA CHẤT DẠNG TỪ WILO

Bơm được thiết kế tách biệt giữa guồng bơm và motor tránh tiếp xúc trực tiếp với hóa chất tăng độ bền cho máy bơm hóa chất.

Danh mục: